Sprzedaż udziałów w nieruchomości – jak to zrobić?

Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Chcąc pozbyć się problemu ze współwłasnością nieruchomości o sprzedaży udziału we współwłasności. Możliwe jest zarówno jednoczesne zbycie udziałów wszystkich współwłaścicieli jednemu nabywcy, jak też indywidualne zbycie udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Ponawiając pytanie: Jak sprzedać udziały w nieruchomości? – warto skorzystać z usług skupu nieruchomości.

Na czym polega sprzedaż udziałów do skupu nieruchomości?

Sprzedaż udziału w nieruchomości polega na przeniesieniu własności w części przysługującej współwłaścicielowi. Wobec tego współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez uzgadniania poszczególnych działań z pozostałymi współwłaścicielami. Musimy się jednak liczyć z tym, że istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia. Dotyczą one w głównej mierze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wszelkie zagadnienia odnoszące się do tego rodzaju działań są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy, w tym Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Dzięki sprzedaży udziałów do skupu nieruchomości, doprowadzimy do zlikwidowania konfliktu, otrzymania gotówki co w konsekwencji doprowadzi do zakończenia sporów i problemów. Pracownik naszego skupu nieruchomości dokonuje wyceny udziałów bez zbędnych opłat. Zapewniamy obsługę prawną związaną z realizacją przedsięwzięcia sprzedaży udziałów w nieruchomościach w przypadku skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych.

Zobacz: skup udziałów nieruchomości

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ