Skup udziałów nieruchomości

Szybki skup nieruchomości

SKUP UDZIAŁÓW
NIERUCHOMOŚCI

Często nasuwa się pytanie: czy można sprzedać swoją część nieruchomości? Otóż, można! Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Zatem sprzedaż udziału w nieruchomości jest jak najbardziej możliwa, nie ma przeszkód, aby sprzedać swój udział.

 

Współwłaścicielami nieruchomości zazwyczaj zostajemy mimo woli. Najczęściej jest to następstwo rozwodu i wiążącego się z nim podziału majątku lub nabycie spadku. Niestety często dochodzi do konfliktów na tle zarządzania takim majątkiem, podziału zysków lub ponoszenia kosztów i taka współwłasność staje się kłopotliwa.

szybki skup nieruchomości w całej polsce pani

Potrzebujesz gotówki – koniecznie skontaktuj się z nami

Udziały w nieruchomości – sprzedaż

 

Najszerszym uprawnieniem posiadanym przez właściciela w stosunku do nieruchomości jest prawo własności. Współwłasność występuje wtedy, jeżeli własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym współwłasność może być współwłasnością łączną lub współwłasnością w częściach ułamkowych.

W przypadku zaistnienia sporu lub niemożliwości polubownego załatwienia spraw dotyczących nieruchomości i uzyskania porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości sprzedaż posiadanych udziałów okazuje się jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań.

Jak więc sprzedać
udziały w nieruchomości?

Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, w której jedna nieruchomość stanowi własność jednej osoby. Wtedy zarządzanie majątkiem jest najprostsze. Niestety w praktyce możliwe są również inne, bardziej skomplikowane i kłopotliwe sytuacje. Można je rozwiązać poprzez sprzedaż udziału w nieruchomości.

 

Najczęściej współwłasność nieruchomości powstaje po otrzymaniu spadku. Jeżeli współwłaścicieli jest wielu, to uzyskanie zgody wszystkich osób na sprzedaż nieruchomości będzie trudne. Z kolei podział nieruchomości bywa kosztowny albo po prostu niewykonalny pod względem fizycznym. Osoby doświadczające takich problemów ze współwłasnością, powinny wziąć pod uwagę sprzedaż udziału w nieruchomości.

 

W takiej sytuacji znajduje się bardzo dużo osób, dlatego proponujemy Państwu nasz skup udziałów spadkowych, w którym oferujemy atrakcyjne stawki skupu połączone z szybką wypłatą pieniędzy. Gwarantujemy, że transakcja typu: udziały w nieruchomości sprzedaż, będzie przeprowadzona w ekspresowym tempie. Istotne jest to, aby posiadać komplet wymaganych dokumentów przez notariusza do sporządzenia umowy notarialnej.

skup mieszkań

Prowadzony przez nas skup udziałów w nieruchomości dotyczy m.in:

  • udziałów mieszkaniowych,
  • udziałów zabudowanych (domy),
  • udziałów gospodarstw rolnych,
  • udziałów lokali użytkowych,
  • udziałów w działkach budowlanych oraz inwestycyjnych,
  • udziałów w hotelach, motelach i pensjonatach,
  • udziałów w spadku.

 

Nasz skup udziałów w nieruchomościach jest czasami ostatnią deską ratunku. Dlatego warto także podkreślić, że sprzedaż udziałów w nieruchomości do nas pozwala na uwolnienie się od kłopotów i obowiązków dotyczących wspólnego zarządzania majątkiem. Istotne jest to, że wspólna nieruchomość generuje koszty związane np. z jej utrzymaniem oraz płatnością podatku. Mało kiedy udaje się natomiast wydzierżawić lub wynająć kłopotliwą nieruchomość, ponieważ wymaga to zgody wszystkich współwłaścicieli.

Co w przypadku braku porozumienia?

Brak porozumienia w zarządzaniu wspólnym majątkiem sprawia, że sprzedaż udziału w mieszkaniu własnościowym, sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku lub sprzedaż innego udziału bywa jedynym akceptowalnym rozwiązaniem. Warto podkreślić, że taka opcja pozwala na zamianę kłopotliwego udziału w pieniądze, które można wydać na dowolny cel. Dzięki szybkiej wycenie, skup udziałów w nieruchomości poinformuje Klienta o tym, ile jest wart jego udział w nieruchomości.

 

Dodatkowym atutem, który oferuje skup udziałów w nieruchomościach jest profesjonalna obsługa prawna. Dzięki niej, wszystkimi formalnościami związanymi ze sprzedażą, zajmą się nasi prawnicy.

najlepszy skup nieruchomości

Zainteresowany skupem nieruchomości? Zadzwoń lub wypełnij formularz i uzyskaj pomoc w sprzedaży nieruchomości!

Wypełnij formularz
i sprzedaj nieruchomość

Imię

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Typ nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Inne informacje (opcjonalne)

ZADZWOŃ