Sprzedaż mieszkania z lokatorem – czy jest możliwa?

Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?

W ostatnich latach idealną formą lokowania kapitału jest inwestowanie w nieruchomości. Będąc na przykład właścicielem mieszkania, zwłaszcza w atrakcyjnej lokalizacji, możemy czerpać w miarę stałe zyski z jego wynajmu lub dzierżawy. W momencie podpisywania umowy z lokatorem, warto zamieścić w niej postanowienia dotyczące przewidywanych przez nas okoliczności, takich jak okres i warunki wypowiedzenia, sposób i terminy płatności czynszu, warunki przeprowadzania drobnych napraw i remontów itd. Kwestie niezawarte w umowie najmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

Jednak bywają takie sytuacje, że właściciele wynajmowanych mieszkań decydują się na sprzedaż mieszkania z lokatorem. Większość osób zainteresowanych praktyczną stroną tego typu przedsięwzięcia zastanawia się, czy przeprowadzenie takiej transakcji jest w ogóle możliwe z punktu widzenia prawnego. 

Sprzedaż mieszkania własnościowego wraz z najemcą jest możliwa, o ile znajdzie się kupiec. Na rynku wtórnym zakup nieruchomości z lokatorem  jest rzadkością, nie możemy jednak całkowicie wykluczyć takiego stanu rzeczy. 

Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?

Aby sprzedać mieszkanie, w którym jest już ktoś zameldowany, nie ma żadnych przeciwwskazań, o ile znajdzie się kupiec. Co ciekawe, właściciel danej nieruchomości nie musi informować lokatora o tym, że zamierza sprzedać on mieszkanie lub o tym, że jest ono wystawione na sprzedaż. Natomiast obowiązkiem właściciela nieruchomości jest poinformowanie o tym kupującego, jaki jest stan prawny mieszkania, czyli o tym, że znajdują się w nich lokatorzy. Trzeba liczyć się z tym, że ludzie niechętnie podchodzą do nabywania nieruchomości z jakimikolwiek obciążeniami. Wynika to z tego, iż polskie prawo w nadmiernym stopniu chroni lokatorów, nawet tych niewywiązujących się ze swoich obowiązków, dlatego musimy liczyć się z tym, że zbycie takiej nieruchomości będzie wiązało się z pewnymi niedogodnościami, jak na przykład stosunkowo niska cena. 

Dodatkowo, na rynku nieruchomości można spotkać także oferty sprzedaży mieszkania z lokatorem zameldowanym, który ma prawo dożywocia. Co to znaczy w praktyce? Otóż to, że taki najemca bez przeszkód może zajmować lokal aż do śmierci. Nikt nie ma prawa takiej osoby eksmitować. Informacja o tym stanie rzeczy powinna znaleźć się w księdze wieczystej w dziale „Roszczenia i ograniczenia”. Każdy nabywca przed zakupem zwykle dokładnie sprawdza księgę, by uniknąć nieprzyjemności. Wobec tego stanu rzeczy, pozbycie się nieruchomości za cenę rynkową, a nie rażąco niższą od niej, jest dla właściciela dużym wyzwaniem.

Jak to się odnosi do osób chronionych?

Kiedy zachodzi taka sytuacja, że w mieszkaniu znajduje się osoba z grupy chronionej, mamy spory problem, ponieważ dużo trudniej jest pozbyć się takiej osoby. Podczas gdy w lokalu zamieszkują osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, osoby chore itp.eksmisja jest wręcz niemożliwa, ze względu na konieczność zapewnienia lokalu zastępczego. Co więcej, kiedy posiadamy już wyrok eksmisyjny z zasądzonym lokalem zastępczym jesteśmy zmuszeni wstrzymać się z czynnościami do momentu zapewnienia takiego lokalu przez Gminę. 

SKUP NIERUCHOMOŚCI – idealne rozwiązanie w przypadku mieszkania z lokatorem

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą w szybki sposób sprzedać dość niewygodną nieruchomość z lokatorem, będzie skorzystanie z usług skupu nieruchomości. Tego typu firma kupująca nieruchomość posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie. Pomaga klientom na każdym etapie sprzedaży tj. od wyceny nieruchomości, aż do podpisania umowy oraz wypłaty środków. Cała transakcja może odbyć się wtedy w przeciągu paru dni!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ