crowfunding-mieszkaniowy-2021

Na czym polega crowdfunding nieruchomościowy i ile można zarobić?

crowfunding-mieszkaniowy-2021

Crowdfunding nieruchomościowy to działania, które mają szereg korzystnych aspektów. Wśród nich można przede wszystkim wymienić dość niski próg wejścia. W tym przypadku nie trzeba mieć dużej ilości zgromadzonego kapitału, aby mieć możliwość realizowania większych inwestycji.

Inwestowanie w nieruchomości

Warto przeczytać CO PRZYSPIESZA, A CO OPÓŹNIA PROCES SPRZEDAŻY MIESZKANIA?

W obecnych czasach inwestowanie w nieruchomości wiąże się z dość sporymi barierami wejścia. Są one przede wszystkim związane z koniecznością posiadania odpowiedniego kapitału, dzięki któremu będzie możliwe sfinalizowanie danej inwestycji. Dlatego samodzielne inwestowanie najczęściej dotyczy mniejszych projektów, takich jak na przykład zakup mieszkania pod wynajem. Jednak jeśli inwestor chce realizować większe projekty to istnieje taka możliwość w ramach crowdfundingu nieruchomościowego. W takich działaniach bierze udział większa ilość inwestorów, dlatego są one możliwe.

Koncepcja crowdfundingu

Crowdfunding nieruchomościowy jest uznawany za jedną z form finansowania projektów. Jeden z inwestorów przedstawia projekt innym osobom w celu podjęcia współpracy. Wszystko odbywa się na specjalnie w tym celu przystosowanych platformach internetowych, dlatego realizowane działania są jasne i przejrzyste. Kolejni inwestorzy mogą zdecydować się na podjęcie dość zróżnicowanych działań. Wśród nich można na przykład wymienić zakup, wybudowanie, a także samo wyremontowanie nieruchomości. Jeśli główny cel inwestycji zostaje zrealizowany to poszczególni inwestorzy dzielą się zyskami, jakie zostały osiągnięte w całym procesie.

Jasne zasady

Zasady crowdfundingu nieruchomościowego są dość jasne i przejrzyste, dlatego coraz więcej osób decyduje się na podejmowanie działań w ramach tego procesu. Crowdfunding może obejmować swoim zakresem takie procesy jak wycena nieruchomości, a także skup nieruchomości. Działania w ramach crowdfundingu stanowią fantastyczny sposób pozyskiwania kapitału. Dzięki grupowemu finansowaniu cały proces przebiega niezwykle szybko oraz sprawnie, co jest zaletą dla większości inwestorów. Crowdfunding generuje mniej kosztów niż inne sposoby inwestowania, takie jak na przykład emisja akcji lub obligacji.

Rodzaje crowdfundingu

W obecnych czasach można wyróżnić dość zróżnicowane rodzaje crowdfundingu nieruchomościowego, które różnią się między sobą pewnymi istotnymi parametrami. Wśród głównych form inwestowania społecznościowego można więc wyróżnić następujące:
– crowdfunding udziałowy, w którym inwestorzy nabywają prawa udziałowe w konkretnym przedsiębiorstwie w zamian za przekazanie kapitału niezbędne do zrealizowania inwestycji,
– crowdfunding pożyczkowy, w którym inwestor udziela pożyczki na zrealizowanie określonego projektu.

Platformy do crowdfundingu

Może cię zainteresować CZY MOŻLIWA JEST SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI BEZ ZGODY WSPÓŁWŁAŚCICIELA?

Działania związane z crowdfundingiem nieruchomościowym realizowane są przede wszystkim na specjalnie do tego celu stworzonych platformach internetowych. Stanowią one źródło wiedzy na temat potencjalnych inwestycji, ponieważ można znaleźć na nich informacje związane z poszczególnymi projektami. Na ich podstawie inwestor może podjąć decyzję związaną ze wzięciem udziału w danym projekcie. Każda z inwestycji ma określony model biznesowy, czyli szacowaną stopę zwrotu, a także ilość kapitału, która jest niezbędna do rozpoczęcia współpracy. Dodatkowo oszacowane jest ryzyko wejścia.

Możliwe zyski

Crowdfunding nieruchomościowy to działania, dzięki którym inwestor ma możliwość osiągnięcia sporych zysków. Zależne są one również od rodzaju crowdfundingu, który jest wykorzystywany. Zdecydowanie wyższe zyski można uzyskać w crowdfundingu udziałowym, jednak wiąże się on również z wyższym poziomem ryzyka niż crowdfunding pożyczkowy. W crowdfundingu udziałowym roczna stopa zwrotu waha się od 7 do nawet 33 procent, jednak jej średnia wartość to 18 procent. Natomiast w przypadku crowdfundingu pożyczkowego roczna stopa zwrotu może wynosić od 7 do 19 procent rocznie, z czego średnio jest to 14 procent.

Przepisy prawa

Aktualnie dąży się do stworzenia jednolitych przepisów prawa, które będą regulowały rynek związany bezpośrednio z crowdfundingiem nieruchomościowym. Ich głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony wszystkim inwestorom, którzy decydują się na podejmowanie tego rodzaju działań. Natomiast na terenie Unii Europejskiej zostało przyjęte Rozporządzenie ECSP, które dotyczy europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Dotyczy ono w szczególności zasad finansowania społecznościowego związanych z inwestowaniem, które zostały w odpowiedni sposób ujednolicone.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ