sprzedaz-domu-w-czasie-budowy

SPRZEDAŻ DOMU W TRAKCIE BUDOWY

SPRZEDAŻ DOMU W TRAKCIE BUDOWY – Jak sprzedać dom w budowie zgodnie z prawem?

sprzedaz-domu-w-czasie-budowy

Niekiedy podejmujemy decyzję o kupnie gruntu i postawieniu na nim swojego wymarzonego domu. Lecz bywa tak, że w trakcie trwania budowy, okazuje się, że to nie był najlepszy pomysł, gdyż źle obliczyliśmy wydatki, niż pierwotnie zakładaliśmy lub zwyczajnie zmieniliśmy plany życiowe. Zaraz nasuwa się pytanie, jak sprzedać dom w budowie zgodnie z prawem?

 

Na początek trzeba zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy jest możliwa, choć przedmiotem transakcji będzie grunt. Dzieje się tak, gdyż budynek taki nie stanowi odrębnej nieruchomości od gruntu, na którym trwa budowa. Budynek, który został wzniesiony lub jego część nie stanowi przedmiotu odrębnej własności, co oznacza, że nie może zostać oddzielnie sprzedany. Dlatego nie musimy zakładać nowej księgi wieczystej  na potrzeby transakcji, a okres posiadania nieruchomości dla celów zwolnienia podatkowego należy liczyć od dnia nabycia gruntu. To pozwala skorzystać zbywcy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero kiedy zakończymy budowę, możemy starać się o wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych. 

 

Na czym polega sprzedaż domu w stanie deweloperskim?

 

Na początek warto wyjaśnić czym jest stan deweloperski i jakie prace obejmuje budowa. Otóż, stan deweloperski jest to określenie stopnia wykończenia budynku. Standardy wykończenia domu lub mieszkania przyjmowane przez różnych deweloperów mogą różnić się od siebie. Z tego względu, decydując się na zakup takiej nieruchomości, należy więc ustalić wszelkie szczegóły dotyczące specyfiki i stopnia wykończenia. Ustalenia powinny zostać spisane na umowie, która zabezpieczy interesy zarówno kupującego, jak i dewelopera.

 

Sprzedaż domu w stanie deweloperskim, czyli przygotowanym wstępnie do ostatecznego wykończenia można sprzedać na wolnym rynku. Taka sprzedaż nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi ograniczeniami. Należy zaznaczyć, że stan deweloperski nie oznacza, że budynek posiada już odbiór techniczny i nadaje się do mieszkania. Jest to określenie potoczne, wykazujące, że wszystkie możliwe prace w budynku zostały wykonane i można przystąpić do ostatecznego wykończenia wnętrz pomieszczeń. 

 

Jakie prace obejmuje budowa? – stan deweloperski

 

Stan deweloperski oznacza, że w lokalu rozprowadzane są wszystkie media oraz centralne ogrzewanie wykonane są wylewki na podłodze oraz tynki na ścianach, a także wstawione są parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Oprócz tego budynek posiada gotową elewację, zagospodarowany teren, zainstalowane włączniki i gniazdka elektryczne (rzadziej gniazda telefoniczne i telewizyjne) oraz zrobione niezbędne przyłącza.

Niektórzy deweloperzy oferują dodatkowo zakres takich prac jak: montaż rolet zewnętrznych czy montaż drzwi wewnętrznych. Wszelkie prace, które musi wykonać deweloper muszą zostać ujęte w umowie. 

 

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu w trakcie budowy

 

Przede wszystkim przyszły właściciel nieukończonego domu powinien przejrzeć wiele dokumentów, które pomogą w ocenie stanu zaawansowania budowy, jak i jej sytuacji prawnej. Jest to bardzo istotne, gdyż  na nabywcy ciążyć będzie obowiązek dokończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).

Podstawowymi dokumentami do sprzedaży domu w trakcie budowy są:

 

  • księga wieczysta nieruchomości gruntowej, w której sprawdzimy ewentualne obciążenia nieruchomości tj. hipoteka, służebności gruntowe oraz kto jest aktualnym właścicielem
  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, względnie decyzją o warunkach zabudowy – z planu dowiemy się w jaki sposób może zostać zagospodarowana sprzedawana nieruchomość, a także nieruchomości sąsiednie. wypisem i wyrysem z rejestru gruntów – pozwoli to na określenie położenia i granic nieruchomości,
  • pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym i dokumentacja techniczną budynku – tu dowiemy się, jak powinien wyglądać budynek po zakończeniu budowy
  • dziennikiem budowy – z niego dowiemy się na jakim etapie jest obecnie budowa,
  • protokołami odbioru – dotyczy to robót zanikowych, a także wszelkich wykonanych w budynku instalacji. Protokoły powinny potwierdzać prawidłowość ich wykonania.

 

Bez względu na ilość dokumentów, jakie trzeba ująć w akcie notarialnym, to kierując się względami bezpieczeństwa kupującego, trzeba będzie podpisać wiele oświadczeń w treści umowy, dotyczących m.in. obciążeń czy zaległości, zgodności faktycznego stanu budynku z opisem wynikającym z dokumentów itp. 

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ