Kiedy można sprzedać spadek?

Bardzo często w skład otrzymanego spadku wchodzi nieruchomość lub część nieruchomości. Zdarza się, że spadkobiercy nie zawsze chcą zachować nieruchomość i płacić za jej utrzymanie. Niekiedy spadkobiercy wolą sprzedać nieruchomość i podzielić się środkami finansowymi.

Spadek kiedy można sprzedać? Jest to często zadawane pytanie wśród spadkobierców.

Warto podkreślić, że każdy spadkobierca, może zbyć swój udział spadkowy. Jednak jest to wykonalne w przypadku, kiedy przyjął spadek. Już to wskazuje, że nie można sprzedać spadku za życia spadkodawcy.

Sprzedaży może podlegać cały spadek (a więc wszystkie prawa i obowiązki, które zostały odziedziczone przez spadkobiercę) jak i udział w takim spadku np. kiedy spadkobierców było kilku. Może również podzielić swój udział – np. podzielić swój udział na pół – po to , aby np. objąć nim małżonka. Należy jednak pamiętać, że wraz z aktywami spadku, przechodzą na nabywcę również długi, oraz obowiązki – np. wykonanie zapisów, czy wypłacenie z zachowku. Nabywca wraz ze zbywcą odpowiadają solidarnie za długi spadkowe. Jednak zbywca który długi uregulował, może domagać się od nabywcy zapłaty wartości, tego co musiał sam wypłacić, mimo że spadek sprzedał.

Kiedy można sprzedać spadek bez podatku?

Obecnie sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku jest łatwiejsza, ponieważ od 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy nowelizacji uporządkowano wreszcie kwestię sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Do tej pory w polskim systemie prawnym istniały bowiem obostrzenia, które powodowały, iż spadkobiercy mieli wiele problemów ze sprzedażą otrzymanego domu, mieszkania lub gruntu.
Bez podatku sprzedać nieruchomość mogły tylko osoby, które były właścicielami nieruchomości przez przynajmniej 5 lat. Wiele osób długo musiało zatem zwlekać ze sprzedażą nieruchomości, która wcale nie była im potrzebna. A przecież utrzymanie domu, mieszkania, a nawet zwykłego gruntu, kosztuje – i nie chodzi wyłącznie o uiszczanie daniny publicznej w postaci podatku od nieruchomości. Na mocy nowych przepisów nadal obowiązywał zatem pięcioletni okres, ale organy administracji zaczęły brać pod uwagę również czas, przez jaki nieruchomość należała do spadkodawcy.

Spadek po rodzicach kiedy można sprzedać?

Wszelkie zmiany w przepisach, które nastąpiły w 2019 r. zmieniły sytuację osób dziedziczących nieruchomość. Pięcioletni okres, po którego upływie wolno sprzedawać nieruchomość bez PIT, jest obecnie liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie tak jak było wcześniej od dnia śmierci spadkodawcy.
Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie będzie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat. Czas ten będzie wliczony do okresu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkobiercę bez konieczności zapłaty podatku.

Obecne przepisy wprowadzają również nowe zasady przy nabyciu nieruchomości w drodze działu spadku. Dotychczas osoba nabywająca nieruchomość musiała uwzględniać dwa terminy. Pierwszy ten, w którym stała się właścicielem pierwszej części i drugi, w którym stała się właścicielem pozostałej. Po zmianach dział spadku nie będzie oznaczał jej nabycia.
Modyfikacja ustawy obejmuje również wdowy i rozwodników. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, mają one możliwość sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od jej nabycia do majątku wspólnego, a nie jak dotychczas od dnia rozwodu lub owdowienia.

Zobacz: skup udziałów nieruchomości

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ